Nyheder Metal Himmerland

ugebrevet a4

UgebrevetA4.dk

Ugebrevet A4

Social dumping skal stoppes

De senere år er social dumping blevet et større og større problem. Social dumping er, når en virksomhed hyrer udenlandsk arbejdskraft, som arbejder under forhold, der ligger væsentligt under det danske overenskomstniveau.


I praksis betyder det arbejde til en meget lav løn og under kummerlige arbejdsforhold.
Udlændinge skal arbejde under overenskomstmæssige forhold. Alt andet er unfair
– både for lokale virksomheder og danske lønmodtagere.


De virksomheder, som har overenskomst og følger arbejdsmiljøloven, konkurrerer på unfair vilkår mod de virksomheder, som benytter underbetalt, udenlandsk arbejdskraft.


Det siger sig selv, at en virksomhed, som kun betaler sine ansatte det halve i løn, har en konkurrencefordel. Men fordelen bliver skabt på en urimelig baggrund!


Social dumping er nemlig med til at skabe et b-arbejdsmarked, hvor folk arbejder til 60 kr. i timen, og hvor deres rettigheder er taget fra dem.
Vi har allerede set talrige eksempler på importeret, underbetalt arbejdskraft, og hvis vi ikke gør noget ved det, vil det gradvist brede sig til resten af arbejdsmarkedet.

FAKTA
Når et ledigt LO-medlem får arbejde i stedet for en østarbejder, er der tale om positiv nettogevinst på de offentlige finanser på mellem 51.000 kr. og 251.300 kr. årligt.


Kilde: AE-Rådet, ”Effekt ved at østarbejdere erstattes af ledige LO-medlemmer”,
8. marts 2013